Právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu - při nákupu na dálku.

Občanský zákoník dává spotřebitelům ve svém § 53 (http://portal.gov.cz/zakon/40/1964/53) právo jednostranně a bez udání důvodů od smlouvy ve stanovené lhůtě odstoupit a požadovat vrácení peněz, včetně DPH, zaplacených za zboží, pokud zboží zakoupili takzvaně na dálku (tzn. například v internetovém obchodě). Nárok na vrácení distribučních nákladů (např. poštovné, balné) spotřebitel nemá.

Před využitím vzorového dopisu si nejprve zkontrolujte, zda máte zákonné právo na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku:

  • Bylo zboží zakoupeno koncovým spotřebitelem a nikoliv třeba fyzickou osobou – podnikatelem, takzvaně „na IČO“?
  • Neuplynula již lhůta pro odstoupení? Ta je standardně 14 dní, ale prodávající ji ve svých obchodních podmínkách může prodloužit. Podle § 53 se tato lhůta prodlužuje až na tři měsíce, pokud prodávající nesplnil své informační povinnosti tímto paragrafem zakotvené. Lhůta pro odstoupení běží od okamžiku převzetí zboží spotřebitelem do okamžiku doručení jeho odstoupení od smlouvy prodávajícímu (tzn. že 14. den od převzetí zboží musí mít prodávající Vaše odstoupení, resp. odstoupení musí být ve sféře jeho vlivu – např. bylo mu doručeno oznámení pošty o uložení zásilky).
  • Nejedná se o zboží, kde je možnost odstoupení zákonem vyloučena (např. audio a video nahrávky či počítačové programy, u nichž byl porušen originální obal, periodika, zboží podléhající rychlé zkáze, zboží upravené dle požadavku spotřebitele apod.)? Detailní informace naleznete v § 53 (http://portal.gov.cz/zakon/40/1964/53) a v § 54 (http://portal.gov.cz/zakon/40/1964/54) občanského zákoníku.

Je-li vše v souladu s ustanoveními občanského zákoníku, pak se můžete na prodávajícího obrátit např. následujícím dopisem. Části textu, které je potřeba uzpůsobit podle Vaší potřeby, jsou vyznačeny kurzivou. Dopis – odstoupení od smlouvy je třeba zaslat doporučeně. Samozřejmě musíte vrátit i zakoupené zboží bez jeho opotřebení a v originálním obalu.


Vzorový dopis

František Kupující
U zákazníka 3
123 45 Konzumentov
frantisek@kupujici.cz
tel.: 123456789

ABZ-CZ s.r.o.
Miřetín 24,
Proseč 53944


DOPORUČENĚ


V Konzumentově, 27. prosince 2008

Věc: Odstoupení od smlouvy dle § 53 občanského zákoníku

Dne ..................................... jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.3dtargets.cz s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zakoupení ................................................................. Toto zboží jsem převzal(a) dne ..............................................

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu (telefonu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zakoupené zboží zasílám zpět v samostatné zásilce na Vaši adresu.

Zaplacenou částku prosím vraťte v zákonné třicetidenní lhůtě složenkou na moji výše uvedenou adresu či účet číslo ...................................., vedený u ............................................................

S pozdravem

...............................................
vlastnoruční podpis
František Zákazník

Vzor smlouvy ke stažení: Vzor - Odstoupení od smlouvy.doc